دیجیتال ساینیج

دیجیتال ساینیج چیست؟
Signage یا همان اطلاع رسانی بصری به معنای عرضه ی محتوا از طریق نشانه های تصویری است که جایگزین واژگان شده اند و پیام های بیش تری درمقایسه با نمادهای زبانی انتقال می دهند. با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فن آوری های ارتباطی مفهوم دیگری با عنوان Digital Signage یا “سامانه نمایش محتوای یکپارچه” وارد ادبیات روابط عمومی ها گردید و جای خودش را در میان ابزارهای ریز و درشت روابط عمومی الکترونیک به خوبی یافت.

با توجه به تکنولوژی  موجود، امروزه بسیاری از مراکز مانیتورینگ، ناوگان های عمومی و مراکز عمومی سازمان ها و ارگان ها که پذیرای انبوهی از مراجعه کنندگان می باشند. جهت نمایش شفاف‌تر محصولات و خدمات خود و همچنین جلب توجه مشتریان از تابلوها و ویترین‌های تلویزیونی (Digital signage) استفاده می­کنند. با توجه به پتانسیل بسیار بالای این سیستم  و امکان ایجاد فضای آموزشی و همچنین فرهنگ سازی برای مراجعین می توان بستری فوق العاده قوی برای این موضوع محقق نمود که طرح پیشنهادی این مجموعه به شرح ذیل تقدیم میگردد

Signage یا همان اطلاع رسانی بصری به معنای عرضه ی محتوا از طریق نشانه های تصویری است که جایگزین واژگان شده اند و پیام های بیش تری درمقایسه با نمادهای زبانی انتقال می دهند. با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فن آوری های ارتباطی، مفهوم دیگری با عنوان Digital Signage یا “سامانه نمایش محتوای یکپارچه” وارد ادبیات روابط عمومی ها گردید و جای خودش را در میان ابزارهای ریز و درشت روابط عمومی الکترونیک به خوبی یافت. این سامانه توانسته با گردآوری بسیاری از ویژگی های فن آوری های ارتباطی، گام بلندی در تحقق روابط عمومی های نوین الکترونیک بر دارد.

به طور ویژه، استفاده از محتواهای گرافیکی و تصویری در پیام رسانی و ارائه راه کار های آموزشی ، تا حد زیادی توانسته اثرات بیش تری بر مخاطب داشته باشد. طبق پژوهش های انجام شده نیز، اطلاع رسانی گرافیکی و تصویری دارای قدرت بسیار زیادی است و بر اساس همین تحقیقات، مهم ترین اولویت روابط عمومی ها برای تولید و استفاده از محتوا، افزایش قدرت اطلاع رسانی با استفاده از جذابیت های بصری به شمار می آید.